False

Grundvandsstigninger i Viborg Kommune

Grundvandsstigninger i lavtliggende områder og høje vandstande i vandløb er problemstillinger som Viborg Kommune står overfor i som følge af klimaændringerne. Et terrænnært grundvandsspejl og høje vandstande i vandløbene øger risikoen for oversvømmelser og skader under kraftig regn og kan medføre problemer med indsivning i kældre og fundamenter, generere mere uvedkommende vand i afløbssystemet og vanskeliggøre mulighederne for LAR og terrænbaseret regnvandshåndtering – i eksisterende som ny bebyggelse.

 

EnviDan er rådgiver på klimaprojektet, hvor vi benytter vores tværfaglige kompetencer til at analysere problemstillingerne og finde løsninger, hvor viden omkring geologi, natur, rekreative potentialer, afledning af regnvand og grundvand skal spille sammen, således at løsningerne bliver robuste og bidrager med værdi for Viborg Kommune. EnviDan benytter integreret hydrologiske modellering som beslutningsstøtteværktøj i klimaprojektet.

Jens Dyrberg  Nielsen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO