False

Grundvandskøling i Gødstrup

Grundvandskøling er en af de mest bæredygtige køleløsninger, og netop denne kølemetode anvendes på DNV-Gødstrup, det nye hospital i vest, nordvest for Herning.

Der skal aktuelt bruges mere energi til køling end til opvarmning for at leve op til de fastsatte indeklimakrav. Kølemetoden anvendes ligeledes til køling af forskellige tekniske udstyr.

Et grundvandskøleanlæg benytter grundvandet til køling om sommeren, og om vinteren vendes strømningsretningen i pumpeanlægget for at anvende varmen fra grundvandsmagasinet. 

Køleløsningen skal supplere den samlede køleløsning på det kommende supersygehus og vil bidrage med en andel, sammen med andre energi-
investeringer, der gør det muligt at opføre sygehuset i bygningsklasse 2020.

EnviDan er rådgiver på råvandsdelen af projektet og vi har benyttet vores geologiske og grundvandsfaglige viden til at modellere grundvandets strømning og den termiske udbredelse til at designe placeringen af 6 stk.
100 m dybe boringer. Boringerne bruges både til indvinding og infiltration. Projektet omfatter desuden ca. 1600 m Ø315 råvandsledninger, fiberkabler, strømforsyning og funktionsbeskrivelse for SRO anlæg

Jens Dyrberg  Nielsen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Jens Dyrberg Nielsen

+45 60 11 12 22