NYT BIOGASANLÆG VED SKIVE SÆTTER NYE STANDARDER

Det nye anlæg har som det første blandt de større danske biogasanlæg etableret både en konventionel og en økologisk linje.

Det nye biogasanlæg i Skive, GreenLab Skive Biogas ApS, skal sætte nye standarder inden for produktion af biogas. Anlægget leverede den første opgraderede biogas ud på naturgasnettet den 11. december 2019 og fremstår i dag, hvor det er fuldt færdiggjort, som et godt eksempel på, hvor langt udviklingen inden for biogasbranchen er nået.

GreenLab Skive Biogas er godkendt til at behandle op til 500.000 ton biomasse pr. år bestående af husdyrgødning samt forskellige restprodukter fra industri og landbrug. Anlægget er det første større biogasanlæg, hvor der både er etableret en konventionel og en økologisk linje. De to linjer er holdt adskilt hele vejen i processen fra gylle til biogas. Det eneste, der er fælles, er gassystemet.

Opgraderet biogas tilføres naturgasnettet

Den producerede biogas bliver opgraderet og tilført naturgasnettet, og den kan dermed udnyttes hos alle forbrugere tilsluttet naturgasnettet. Dermed bidrager GreenLab Skive Biogas til reduktion af forbruget af fossilt brændsel.

Den afgassede gylle sendes retur til de 69 omkringliggende landbrug, som skal forsyne anlægget med husdyrgødning. Den afgassede gylle afgiver ikke metan, lugter mindre og fungerer mere effektivt som gødning end gylle, der ikke har været en tur omkring biogasanlægget. Det skyldes, at den nu også indeholder 

næringsstoffer fra de industrielle restprodukter, der er blevet behandlet.

Det imødekommer verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion. Som bygherrerådgiver har EnviDan stået for design af anlægget, opbygning af de tekniske systemer såsom proces- og rørsystemerne samt varetaget en del af myndighedsarbejdet. Grundet EnviDans arbejde blev anlægget ikke kategoriseret som en ”risiko-virksomhed”, som det ellers med stor sandsynlighed ville være blevet. Det har sparet GreenLab Skive Biogas for et tungt myndighedsarbejde.

EnviDan varetog i byggefasen tilsynsopgaven og kontakten til de enkelte entreprenører.

Lokal forankring

Energiselskabet E.ON ejer 50 % af GreenLab Skive Biogas, mens de resterende 50 % ejes af en gruppe lokale landmænd og virksomheder. Ved denne ejerskabsmodel sikres en stærk lokal forankring omkring anlæggets etablering og drift.

Biogasanlægget bor til leje i erhvervspark GreenLab Skive, hvor der sker fuldskalaudvikling og tests af fremtidens energiformer, grøn omstilling og innovative løsninger på energiområdet.

Carl Hvid  Stephansen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Carl Hvid Stephansen

+45 50 50 22 07