False

Fremtidens renseanlæg i Hillerød

EnviDan er bygherrerådgiver på opførelsen af fremtidens renseanlæg i den nye Energi, Klima og Miljøpark, Solrødgård syd for Hillerød. Udover renseanlægget skal parken indeholde en moderne genbrugsplads, et varmeværk og et domicil for Forsyningens medarbejdere – og visionerne for parken er ambitiøse.

Visionen:
At skabe et fremtidens renseanlæg, hvor fokus ligger på helhedsorienterede innovative løsninger baseret på de nyeste teknologier, styringsprincipper samt den nyeste procesviden. Synergien mellem parkens forsyningsselskaber, de energi- og vandforbrugende virksomheder i nærområdet samt det kommende Nyt Hospital Nordsjælland er i centrum. Ydermere skal det nye renseanlæg også være et unikt udstillingsvindue for dansk miljøteknologi som også rækker ud over Danmarks grænser, men samtidig bevarer fokus på funktionalitet og den daglige drift.

Størrelse:
Renseanlægget skal dimensioneres for en organisk belastning på 100.000 PE (COD) og relativt enkelt kunne udbygges til 130.000 PE. Der er udpeget 6 særlige fokusområder i projektet; Klimatilpasning, samstyring, CO2 neutralitet, spildevandets ressourcer, forbehandling af særligt spildevand og symbiose.

 

Integration med landskabet og byen:
Der skal være offentlig adgang til parken og området skal fremstå med blå/grønne løsninger og med plads til rekreative aktiviteter. Parken skal også være attraktiv for skoleklasser og studerende med faciliteter, der understøtter mulighed for læring og udførelse af forsøg.

Samarbejde:
Projektet gennemføres i totalentreprise med brug af partnering. ”Partnering-formen er en styrke for samarbejdet, da alle parterne tilføres værdi, og udnyttelsen af egne evner og ressourcer optimeres.” forklare EnviDans projektleder Stig Herlet.  Partnering skal ligeledes sikre, at visionen og de specifikke kundekrav indarbejdes i projektet, så Hillerød Forsyning kan indvie fremtidens renseanlæg i foråret 2017. 

Jeanette Agertved

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Jeanette Agertved

+45 42 12 54 78


Projekter