False

Etablering af havbrug på land – Fremtidens fiskeopdræt

Hos EnviDan er vi eksperter i at lede vand væk, men for Skagen Aquaculture projekterer vi nu et anlæg, der henter vandet ind fra havet, og med drænledninger og pumpestationer skaber fundamentet for et havbrug på land. Det er også en løsning der i dén grad gavner miljøet i forhold til traditionelle havbrug!

Skagen Aquaculture ønsker at etablere et havbrug på land. Undersøgelser viser, at havbrug kan have endog store konsekvenser for det omkringliggende havmiljø, men ved at bygge havbruget på land, får Skagen Aquaculture ikke kun forureningen væk fra havet, de gør det samtidig muligt at skabe et lukket system, hvor alt spildevand fra anlægget renses før det udledes.

Som rådgiver hjælper EnviDan Skagen Aquaculture med at finde den optimale løsning til, hvordan saltvandet kan ledes til det nye havbrug.

I et havbrug er der behov for, at havvandet har en høj kvalitet, og er renset for partikler og planterester, derfor kan vandet ikke blot ledes til havbruget ufiltreret. EnviDan har i stedet lavet en løsning, hvor vandet tages ind via dræn, som anvender sandet på kysten til at filtrere de uønskede

elementer fra. Derudover anvendes en pumpestation til at lede havvandet ind på land.

Havbund er ikke bare havbund. Selv inden for Danmarks grænser er der store forskelle på havbundsforholdende, og EnviDans eksperter i geologi har derfor haft en opgave med at afdække havbundsforholdene, og bruge den viden til at vælge den bedste løsning.  I nogen områder indeholder undergrunden ved kysten mange forskellige jordarter som kridt, ler og sten, men i Skagen har det vist sig, at bunden primært er sand, og derfor er en sandfiltreringsløsning den bedste i dette tilfælde.

Udover udarbejdelse af projektforslaget, har EnviDan bidraget med myndighedsbehandlingen, og haft kontakten til Kystdirektoratet, som i sidste ende skal godkende projektet.

Der er ingen tvivl om at havbrug på land er en god løsning, og med den rigtige løsning, er det også en god forretning. Kontakt derfor projektchef og geolog Torsten Bliksted hos EnviDan, hvis du vil høre mere om mulighederne for havbrug på land.

Jan K. Pedersen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Jan K. Pedersen

40316988