False

FELDBORG BÆK LAGT HELT OP "UNDER TERRÆN" I NYSKABT ÅDAL

 

EnviDan har i efteråret og vinteren 2020 udarbejdet detailprojekt og udbudsmateriale på et naturgenopretningsprojekt ved Feldborg Bæk og Staulund Å i Herning Kommune. De tidligere dambrugsarealer er blevet opkøbt og dambruget nedlagt, hvilket har medført, at der var stor frihed til at finde de bedste løsninger. 

Det har resulteret i et projekt, hvor Feldborg Bæk er lagt helt op ”under terræn” i en nyskabt ådal. Tidligere var vandløbet gemt af vejen i et kanaliseret forløb langs skovkanten. Der er skabt masser af gydestryg bl.a. til 

 

den unikke stamme af ørreder fra Karup Å-systemet. Der er desuden fjernet to stemmeværker, udlagt træ og større sten såvel på land som i vand. 

Vi har lavet et projekt, hvor intet er låst fast i bestemte forløb og koter. Naturen og vandets energi har således gode forudsætninger for at tilpasse sig området over tid. Alt sammen ud fra en betragtning om, at det gode naturgenopretningsprojekt ikke er skabt den dag, hvor maskinerne ruller ud af området – det dannes i månederne og årerne derefter.

   

Fotos: Herning Kommune

Kasper Abildtrup  Rasmussen

KONTAKT MIG FOR MERE INFORMATION

Kasper Abildtrup Rasmussen

+45 40 42 82 75