False

SNART KAN FISKENE SVØMME FRIT I UGGERBY Å

 

EnviDan har gennem de seneste år hjulpet Hjørring Kommune med projektering af faunapassage ved Bindslev Gl. Elværk – én af de mest markante spærringer i det danske vandløb. Ved elværket har der siden 1920 været en opstemning på Uggerby Å, der har begrænset fisk og andre dyrs mulighed for at vandre frit i åen. Men det skal nu være slut!
 

Danmarks længste stryg
Med Hjørring Kommunes projekterede løsning etableres der et ca. 700 meter langt stryg rundt om elværket. Stryget bliver Danmarks længste og vil udover at skabe faunapassage blive levested for sjældne dyr og planter. Samtidigt bevares elværket og dets fremtidige produktion sikres med et nyt vandindtag.
 

 

Et projekt med mange interessenter
Fisketrappen og elværket i Bindslev er velkendte lokationer ved Uggerby Å, som er Nordjyllands største vandløb. Netop derfor tiltrækker etableringen af faunapassagen sig megen opmærksomhed fra en række interessenter. 

Vi har bistået Hjørring Kommune med gennemførsel af en dialogproces med de involverede i projektet, beskrivelse af skitseprojekter samt detailprojektering af den valgte løsning. Det indebar dialog med syv forskellige interessenter. Efterfølgende har vi på fællesmøder samlet op og slutteligt udført en detailprojektering af den endelige løsning.

Vi ser frem til maj 2021, hvor anlægsarbejdet med faunapassagen begynder.
 

Esben Astrup  Kristensen

KONTAKT MIG FOR MERE INFORMATION

Esben Astrup Kristensen

+45 60 23 83 65