False

Erhvervspostdoc vil gøre styring og samstyring af afløbssystemer nemmere

Der findes omfattende forskning i styring af danske afløbssystemer. Virkeligheden er dog, at der finder en høj grad af lokal, manuel eller ingen styring sted i forsyningerne, og meget af den eksisterende forskning er ofte svær at bruge i virkeligheden.

Hvordan gør vi så tung og virkelighedsfjern forskning til praksisnær og brugbar viden? Det har Nadia Schou Vorndran Lund sat sig for at finde ud af i sit erhvervspostdoc-projekt, som også DTU Miljø og 6 danske forsyningsselskaber er en del af.

Det er Nadias ambition, at det store potentiale for både styring og samstyring, der er inden for afløsbsystemer, i langt højere og bredere grad bliver udnyttet i fremtiden.

Værktøjer lukker gab mellem forskning og virkeligheden

Udfordringen i dag er, at der ofte er et væsentligt gab mellem den meget avancerede forskning, der udføres på universiteterne, og den hverdag, der er virkeligheden ude hos forsyningerne. Det skal Nadia nu lave om på med to værktøjer, der kan beregne den ledige kapacitet, og komme med en plan for optimering af kapacitetsanvendelsen.

Det skal nemlig være nemmere og mindre ressourcekrævende for forsyninger at gå i gang med styring af afløbssystemer.

Indtil nu har Nadia fokuseret på første værktøj, der sigter mod styringspotentialet. Her er udfordringen at definere, hvad der egentligt skal til, for at der er et styringspotentiale. Skal økonomien, driftstimerne eller volumenet beregnes? Hvordan beregner man det? Og hvordan visualiserer og kommunikerer man det?

Nadia har udviklet første prototype på et sådant værktøj, og hun er nu sammen med de seks forsyninger ved at rulle det ud.

Samarbejde med forsyningerne sikrer brugbare løsninger

Da målet med projektet er at sikre værktøjer til styring, som forsyningerne i højere grad kommer til at bruge i fremtiden, er en hjørnesten i Nadias forskning netop samarbejdet med forsyningerne, og at de er involveret i processen. Ud over at forsyningerne bidrager med cases og modeller, så har det også været helt essentielt at få deres løbende feedback.

De forsyninger, som er med i projektet, er Novafos, Odsherred Forsyning, Skanderborg Forsyning, Silkeborg Forsyning, Ikast Brande Spildevand og Mariagerfjord Vand.

Nadia Schou Vorndran Lund

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Nadia Schou Vorndran Lund

+45 32 46 60 07

Relaterede artikler

Læs artikler om forskning i EnviDan.