False

EnviRen giver en god og hurtig oversigt over de forskellige nøgletal og tendenser

Affaldsbranchen håndterer store mængder data, som er spredt udover mange forskellige fagsystemer. Norske Vefas oplevede et behov for at samle og skabe oversigt over datamængden. Det skyldes blandt andet, at branchen har en del procedurer og lovkrav, som skal overholdes.

Derfor har Vefas valgt at implementere EnviDans digitaliseringsløsning, EnviRen. EnviRen er et stykke software, som kan give en god og hurtig oversigt over de forskellige nøgletal og tendenser.

EnviDan har gennem et tværfagligt samarbejde med flere renovationsselskaber udviklet hhv. et affaldsdashboard samt en digital løsning for håndtering af basiskarakterisering af affald til deponering.

Affaldsdashboardet henter data fra renovationsselskabets fagsystemer såsom vægt, betalingsløsninger på genbrugsstationen, abonnementoversigt

osv. og visualiserer den pågældende data for en enklere indsigt og analyse.

Den digitale løsning for håndtering af basiskarakterisering af affald til deponering forenkler og effektiviserer processen for både vægtpersonalet og affaldsproducenten samtidig med, at den giver automatisk efterkontrol og dokumentation.

Løsningerne er en videreudvikling af den teknologi, som bruges i vores andre IT-løsninger og er integreret i vores webportal, EnviPortal.

EnviDan i Norge har arbejdet tæt sammen med renovationsselskaber i en årrække og er tæt på sektoren. Vi har oplevet et stigende behov, ønske og vilje til at digitalisere og har med vores domæneviden og it-kompetencer bistået flere affaldsselskaber med digitalisering.