False

TREFOR Vand

TREFOR Vand får bedre styr på projekterne

Der er mange ting at holde styr på ved rammeaftaler samt mange og store projekter. Sammen med TREFOR Vand A/S og Munck Forsyningsledninger har EnviDan udviklet EnviProjekt, som holder styr på porteføljen, sikrer at der er 100% overblik over aftaler og økonomi samt kører projektet i mål efter den fastlagte tidsplan. Og så kan EnviProjekt anvendes på alle projekter, på tværs af forsyningsarter.

Det private selskab TREFOR Vand A/S udfører ca. 150 årlige renoveringsprojekter, og det medfører en lang række administrative opgaver, som tager tid og inkluderer store mængder data og informationer. Den store datamængde udgør samtidig en potentiel risiko for, at der sker fejl, når disse skal håndteres manuelt. Vi har derfor udviklet et portalbaseret værktøj, som sikrer en ens projektafvikling på alle TREFOR Vand A/S projekter. Alle data inkl. kontrakter, aftaler, tidsplaner, økonomiske oversigter etc. er tilgængelige i EnviProjekt, og kan tilgås af alle interessenter i projektet via brugernavn og password. Fx kan alle rammeaftaler med entreprenører oprettes i EnviProjekt og efterfølgende bruges på tværs af projekterne.

Når projektet er oprettet og udbudsdokumenter er uploadet, kan entreprenøren estimere projektet, hvorefter entreprisegrundlaget godkendes af begge parter. Det efterfølgende flow, med evt. tillægsaftaler, acontoopgørelser og den afsluttende slutopgørelse, styres gennem EnviProjekt, så man hele tiden har styr på, hvor i godkendelsesflowet et projekt ligger. For alle dokumenter gælder det, at de er versionsstyrede, så man altid får vist den gældende version af et dokument.

Også internt i EnviDan bruger vi EnviProjekt på vores anlægsprojekter, og tilbyder dermed vores kunder et effektivt projektafviklingsværktøj sammen med vores opgaveløsning.

Jens Dyrberg  Nielsen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Jens Dyrberg Nielsen

+45 60 11 12 22


Informatik

Læs om EnviProjekt og find vores øvrige protalprodukter HER