False

EnviDrift samler systemerne hos Novafos

Den 1. januar 2017 oprettede de 9 kommuner i Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal det fælles vandselskab Novafos, og skabte dermed Danmarks næststørste vandforsyningsselskab. Dette betød samtidig, at der opstod et behov for at samle og strukturere de mange data og systemer fra de gamle forsyningsselskaber, som nu er blevet til ét selskab.

Novafos har henover sommeren 2018 valgt EnviDrift, som det Drifts- og Vedligeholdelsessystem, der skal samle de mange data, og give forsyningen det fornødne overblik. 

Thomas Bergmann, der har stået i spidsen for den omfattende udvælgelsesproces hos Novafos, siger: ”Vi har valgt EnviDrift, fordi systemet er målrettet mod forsyningerne og er nemt at gå til, og fordi det kan håndtere alle de dataformater, som vi har i vores nuværende systemer. 

Samtidig er EnviDrift baseret på en fælles platform, så vores medarbejdere let kan tilgå data og jobs med deres mobiltelefon, og ikke behøver at have specielle programmer installeret.”

Novafos er nu godt i gang med at indfase brugen af EnviDrift til planlægning, dokumentation og udførelse af drifts- og vedligeholdelsesopgaver for både vand og spildevand samt til at håndtere alle henvendelser og hændelser. 

Udover EnviDrift anvender Novafos også EnviTronic på deres renseanlæg, som er en online driftsjournal til procesdata for både vand og spildevandsanlæg. EnviTronic samler relevante driftsdata, hvilket inkluderer såvel forsyningens egne data og analyser som analyser fra akkrediterede laboratorier og SRO-værdier. Det giver Novafos et bedre overblik over driften på tværs af forsyningens 18 renseanlæg.

Henrik Sandgaard Andersen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Henrik Sandgaard Andersen

+45 24 45 95 37

Èn indgang til alle løsninger

EnviPortalen er porten til hele EnviDans softwareunivers, som giver dig en enkel og nem adgang til alle relevante informationer, oversigter og rapporter.