False

Elektroniske vandmålere til Aalborg Forsyning

Snart kan mange nordjyder følge med i deres daglige vandforbrug via en app, ligesom de allerede kan med deres fjernvarmeforbrug.

 

Aalborg Forsyning skal nemlig udskifte samtlige mekaniske vandmålere med elektroniske vandmålere. Som en del af den eksisterende rammeaftale mellem Aalborg Forsyning og EnviDan, har EnviDan siden december 2018 hjulpet i processen.

Indledningsvist lavede EnviDan en cost-benefit-analyse baseret på TOTEX. Her blev forskellige teknologier og måleprincipper vurderet, og de mekaniske vandmålere blev sammenholdt med de elektroniske målere. Business cases blev vurderet ud fra økonomiske perspektiver såvel som borgerservice. Ligeledes blev det vurderet, i hvor høj grad de forskellige løsninger bidrager til digitalisering, og i hvor høj grad den pågældende løsning understøtter optimering af hele forsyningsnetværket.

EnviDan har også hjulpet forsyningen med ansøgning til forsyningssekretariatet vedrørende tillæg til den økonomiske ramme, idet projektet ligger udover ordinær drift samt med at udarbejde materiale til godkendelse i Aalborg Forsynings direktion og bestyrelse. 

 

 

EnviDan bidrager med teknisk og udbudsmæssig kunnen
Aalborg Forsyning og EnviDan har været i markedsdialog med leverandører omkring den eksisterende og kommende teknologi på markedet. EnviDan har sammen med forsyningen og deres jurist (fra Bird & Bird) udarbejdet udbudsmaterialet, som blev sendt i udbud i marts 2020.

Det er vigtigt for Aalborg Forsyning, at det eksisterende fjernaflæsningsnetværk kan benyttes, så man får synergi og kan udnytte den samme app, som borgerne allerede bruger til at følge deres daglige fjernvarmeforbrug. 

Leverandørerne har budt ind på opgaven og EnviDan har hjulpet Aalborg Forsyning med at evaluere tilbuddene. Som en del af evalueringen blev de forskellige tilbudte vandmålertyper testet i de eksisterende installationer. De valgte målere rulles ud hos forsyningen, med hjælp fra EnviDan, over de næste tre år.

 

Jens Dyrberg  Nielsen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Jens Dyrberg Nielsen

+45 60 11 12 22

Til DOWNLOAD

Download produktblad her!