False

Simpelt, sikkert og omkostningseffektivt design til opbevaring af drikkevand

EnviDan har i samarbejde med Aarhus Vand og med Arkil som udførende entreprenør, været bygherrerådgiver og projekterende i forbindelse med udviklingen og forprojektering af en rentvandsbeholder ved Kasted Vandværk

 

Designet er nyskabende, sikkert og omkostningseffektivt, og er en del af en DDS-opgradering af drikkevandsbeholdere hos Aarhus Vand. Den nye beholder er efter planen i drift før sommeren 2020.

I Aarhus Vand følger de spændt med i tilblivelsen af dette projekt: ”Vi startede for et par år siden en innovationsproces omkring fremtidens koncept for vores DDS-opgradering af beholdere, og nu varer det ikke lang tid, før den første beholder kan tages i drift”, siger Flemming F. Pedersen, Head of Operations fra Aarhus Vand og tilføjer: ”I Aarhus Vand planlægger vi renovering af flere af vores beholdere efter samme koncept". 

Bæredygtig løsning bidrager til FNs verdensmål

Resultatet af de nydesignede beholdere er et bæredygtigt vandforvaltningssystem, der bidrager til FNs verdensmål 6 (Rent vand og sanitet) og 9 (Industri, innovation og infrastruktur). Det nyudviklede koncept ændrer lagringsmetoden for vand i større mængder - fra volumen i betonkonstruktioner til volumen i vandrette Ø3000 PE-rør i ønsket længde. Konceptet kan anvendes til nye højdebeholdere, nye rentvandstanke, opgradering af eksisterende anlæg samt midlertidige løsninger.

Fordelene er mange, hvad angår både vandsikkerhed, fleksible mængder, let adgang og selvrensning. Konceptet sikrer en god vandkvalitet i forhold til

 

bakteriologi ogmiljøfremmede stoffer i beholderne ved bl.a. hydraulisk kontrol, sektionsopdeling, selvrensning, fleksibel volumen mv.

Komplekse funktionskrav og partnerskab

Konceptet er født ud af en omfattende innovationsproces, hvor flere leverandører og løsninger var i spil for at finde en alternativ løsning på et velkendt problem, nemlig lagring af drikkevand. Løsningen er indledningsvist designet i et partnerskab mellem Aarhus Vand (projektleder og slutbruger) og EnviDan (bygherrerådgiver og projekterende). Arkil fungerer som udførende bygge- og anlægsentreprenør, Sulzer udfører smede- og maskinentreprisen, mens Lindpro udfører el- og tavleentreprisen.

Udviklingsprojektet blev igangsat i forbindelse med, at Aarhus Vand skulle opdatere flere eksisterende drikkevandsbeholdere for at opfylde servicemålene i overensstemmelse med ISO 22000 HACCP (Dokumenteret Drikkevandssikkerhed) kombineret med et behov for at justere beholdernes størrelser.

EnviDan bistår desuden også med myndighedsbehandling og forprojektering af en yderligere beholder i Højbjerg, som også udføres efter dette nye koncept. 

​KONCEPTET HAR MANGE FORDELE

  • Fuld kontrol af flow, opholdstid og vandkvalitet.
  • Minimeret driftsomkostning da rørene hælder i strømningsretningen og dermed medvirker til, at systemet er selvrensende.
  • Fleksibel drift af anlægget og stabil vandforsyning, da hvert rør kan betjenes uafhængigt og tages ud af drift efter behov.
  • Lækageovervågning ved at hulrummet i det dobbeltvæggede rør er tryksat med luft. Det betyder, at driftspersonalet hurtigt opdager eventuelle utætheder.
  • Skalerbart fra 100 kubikmeter op til mange tusinde.


     

KONCEPTETS POTENTIALE

En god drikkevandssikkerhed er alfa omega for vandselskaberne. Denne løsning har et stort potentiale for at forbedre vandkvaliteten og sikre en stabil drikkevandsfordeling. Selvom det er enkelt i sit design, er det enkelheden, der gør dette koncept velegnet.

De totale omkostningerne er reduceret ved denne løsning sammenlignet med traditionelle løsninger og er derfor også et attraktivt alternativ til løsninger udført i beton eller stål.

Konceptet kan moduleres i sin kompleksitet, så det tilpasses den enkelte forsynings krav og behov. Løsningen kan reduceres helt ned til selve rørdelen med sine to barrierer og ikke andet. Selv i et sådant tilfælde vil konceptet kunne byde sig ind som et sikrere og billigere alternativ til de traditionelle beholderløsninger.


Tonny Kent Jensen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Tonny Kent Jensen

+45 2660 4694