False

Udbygning af Dannemare Renseanlæg

Et ubemandet mekanisk-biologisk renseanlæg med hydraulisk kapacitet på 8.000 PE

EnviDan vandt i konsortium med Jacobsen & Blindkilde totalentreprisen angående udbygning af Dannemare Renseanlæg for Lolland Forsyning i foråret 2018.

Det færdige anlæg blev indviet den 5. december, hvor Lolland Forsyning udtrykte stor tilfredshed med hele projektforløbet og udbygningen. Entreprisen blev gennemført til aftalt tid, og blev sat i drift i starten af august 2019. Anlægget er nu indkørt og lever op til alle krav i udledningstilladelsen.

Det udbyggede anlæg skulle planlægges som et ubemandet mekanisk-biologisk renseanlæg og have kapacitet til at behandle spildevand på 8.000 PE svarende til den planlagte belastning frem til år 2026. Udvidelsen blev fremtidssikret i den forstand at anlæggets hydraulisk anlægskapacitet svarer til 11.000 PE af hensyn til en eventuel senere udvidelse af renseanlægget.

Totalentreprisen omfattede bl.a. procesdesign samt projektering og udførelse af nyt indløb med flowmåler, finrist, sand- og fedtfang, etablering af biologiske procestanke, efterklaring, efterpoleringstrin, udløbsbygværk med flowmåler, udløbsledning samt en maskinbygning. Ydermere bestod opgaven også af anlæggelse af vej- og pladsarealer, hegn og beplantning.

EnviDan stod for detailprojektering samt levering af maskinudstyr og instrumenter mens Jakobsen & Blindkilde stod for bygnings- og anlægstekniske ydelser. Desuden stod EnviDan som koordinator for sikkerhed og sundhed på byggepladsen. 

Johan  van der Plaat

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Johan van der Plaat

+45 27 15 37 19


Projekter