Nyt biogasanlæg i Horsens

Horsens Bioenergi ApS etablerer et helt nyt biogasanlæg, som skal omsætte omkring 180.000 tons husdyrgødning på årsbasis og yderligere modtage omkring 57.800 tons organiske biprodukter. Samlet 237.800 tons biomasse pr. år.

EnviDan har gennem hele forløbet været husrådgiver på projektet, og har med succes udarbejdet ansøgning om anlægsstøtte samt ydet bistand ved myndighedsbehandling, herunder lokalplan, miljøgodkendelse og VVM-redegørelse. 

Efterfølgende har vi udarbejdet udbudsmaterialet til etablering af biogasanlægget og opgaven er nu udbudt i totalentreprise. Vi har ydermere udarbejdet en brandstrategi for Horsens Bioenergi og skal føre tilsyn på projektet i byggeperioden frem til anlægget står helt færdigt.

Den producerede biogas skal renses og opgraderes til naturgasstandard og derefter distribueres via naturgasnettet. Den samlede biogasproduktion forventes at blive omkring 10 mio. Nm3/år

Kim  Paamand

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Kim Paamand

+45 21 71 52 16