Banebrydende biogas i Solrød

Et innovativt biogasanlæg er under opførelse i Solrød Kommune, hvor EnviDans rådgivning er med til at omsætte en lys projektidé til virkelighed. Det nye anlæg skal primært producere gas af et biprodukt fra pektinfremstilling, samt fra tang fra Køge Bugt.
 
Det er ofte en god idé at anvende spildstrømme fra industrien på biogasanlæggene, og i Solrød er det pektin, som er i overskud. Pektin er et 100 procent organisk stivelsesmiddel udvundet af citrusskaller på virksomheden CPKelcos fabrik lige uden for Køge og vil efter bioforgasningen være et fint gødningsprodukt i landbruget. Anlægget skal desuden producere biogas af tang fra strandene ved Køge Bugt, hvilket er med til at reducere

lugtgener samt mængden af kvælstof og fosfor i bugten. Endelig skal anlægget også kunne håndtere gylle, der er en mere traditionel kilde til biogas.

EnviDan har projekteret biogasanlægget og gennemført et udbud i totalentreprise med efterfølgende 5 års drift af anlægget. Der blev medio 2014 indgået kontrakt med en totalentreprenør til etablering af biogasanlægget. Første spadestik blev taget september 2014 og EnviDan Energy er med på tilsyndelen.

Endvidere er vi med i Solrød kommunes styringsgruppe med rådgivning og bistand vedrørende biomasseaftaler, transport af biomasser, energisalg mm.

Kim  Paamand

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Kim Paamand

+45 21 71 52 16