False

Marselisborg

Marselisborg bassin og tunnelering

Jægergårdsgades pumpestation, som afvander Aarhus midtby, er nedlagt og erstattet af en ny afskærende ledning til Marselisborg renseanlæg, hvor nyt kombineret bassin og pumpestation er etableret.

EnviDan er, sammen med Viggo Madsen A/S, rådgiver på projektet, som er udført i partnering med deltagelse af Aarhus Vand A/S som bygherre og Per Aarsleff A/S og Østergaard A/S som udførende.

Fordi projektet ligger inde midt i Aarhus, og krydser under såvel godsbanen som andre trafikale årer, har udfordringerne været mere komplicerede end ved traditionelle afløbsprojekter. Projektet har stillet store krav til såvel metodevalg som myndighedsbehandling.

 

Detailprojekteringen blev påbegyndt i efteråret 2013 og udførelsesfasen er afsluttet medio 2016.

Projektet består af følgende delelementer:

  • Ca. 900 m ø2200 mm gravitationsledning som er udført ved tunnelering.
  • Ca. 900 m ø1600 mm gravitationsledning som er udført ved opgravning.
  • 2.500 m³ bassin på Marselisborg Renseanlæg.
  • Pumpestation med en kapacitet på 2.800 l/s samt yderligere 5.000 l/s ved overløb.
  • Ca. 750 m ø1800 mm overløbsledning fra bassin til Aarhus bugt.

Ruben   Lauridsen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Ruben Lauridsen

+45 42 12 54 86

Referenceblade


Projekter