False

ASSENS: DET STØRSTE OG MEST AMBITIØSE RENSEANLÆG, DER ER UDBUDT I DANMARK I NYERE TID

EnviDan bygger i konsortium med Jakobsen & Blindkilde - en del af NCC et nyt super-renseanlæg med tilhørende biogasanlæg for Assens Rensning.

 

Projektet bliver af entreprisechef, Jens Albrechtsen beskrevet som det største og mest ambitiøse renseanlæg, der er udbudt i Danmark i nyere tid. Det nye renseanlæg er state-of-the-art indenfor håndtering og behandling af spildevand, og når anlægget bliver idriftsat i 2022 kommer det derfor til at demonstrere, hvad vi er i stand til indenfor teknologi, miljø og energi, når de bedste løsninger vælges. 

Super-renseanlægget er ”super” af flere årsager

Det nye super-renseanlæg erstatter otte mindre renseanlæg. Det kæmpestore vestfynske projekt har et budget på 250 mio. kr., og selvom det er en stor investering for forsyningen, giver det økonomisk og klimamæssigt mening at bygge et nyt stort renseanlæg. Det skyldes, at der er stordriftsfordele og at det nye super-renseanlæg mindsker CO2-aftrykket fra spildevandshåndtering. Det nye renseanlæg er derfor miljøvenligt og energieffektivt.

Anlægget får en kapacitet på 100.000 PE med mulighed for på sigt at udvide til 150.000 PE.

Det er ikke kun teknologien, der vækker begejstring ved bestyrelsesformand i Assens Forsyning A/S, Poul Erik Kristiansen:

Foruden en absolut moderne, miljøvenlig og energieffektiv teknologi, spiller projektets arkitektur godt sammen, ikke bare med det nyopførte vandværk og den planlagte administrationsbygning og værksteds- og lagerbygning, men

 

 

også med landskabet og den flotte natur i og omkring Forsyningsparken. Det glæder vi os meget over. Vi glæder os også over at samarbejde med et hold af absolut erfarne anlægs- og spildevandseksperter”.

Formidlingsring til borgere og fagfolk

Forsyningsparken udstyres med en ”formidlingsring” (se ovenstående billede), som er et offentligt stisystem, der går helt tæt forbi renseanlægget med indkig i bygninger samt med mulighed for at komme op på udsigtsplatfom ovenpå en af bygningerne, hvorfra borgere og fagfolk kan få indblik i, hvordan anlægget fungerer. 

Holdet bag

Nyt Assens Renseanlæg udføres af et konsortium bestående af Jakobsen & Blindkilde og EnviDan. Arkitekt er Cubo Arkitekter A/S. Desuden deltager bl.a. Picca Automation, Bravida samt Holsted Smede og Maskinværksted i opførelsen af anlægget. Samarbejdet med Assens Rensning og bygherrerådgiver COWI er konstruktivt og bærer præg af, at løsninger gennem hele projektforløbet er tilpasset ønsker og optimeres i detaljer.

Konsortiet blev valgt af en enig bestyrelse og på baggrund af et EU-udbud, hvor tre totalentreprenører var prækvalificeret. Valget faldt på Nyt Assens Renseanlæg I/S, fordi konsortiets tilbud indeholdt det bedst mulige forhold mellem pris og kvalitet.

Jens  Albrechtsen

KONTAKT MIG FOR MERE INFORMATION

Jens Albrechtsen

+45 40 53 28 06