False

KAPACITETUDVIDELSE AF ÄNGELHOLM ARV

Som følge af øget befolkningstilvækst i den svenske kommune Ängelholm skulle kapaciteten på renseanlæg Ängelholm ARV øges fra ca. 35.000 PE til 55.000 PE.

 

Renseanlægget fra 1963 trængte også til en større modernisering, hvilket kommunen fik godkendelse til.

I december 2017 fik EnviDan AB tildelt kontrakten for udbygning af Ängelholm ARV som underentreprenør til AF Bygg Syd. Det var en omfattende udvidelse af renseanlægget, der i øvrigt skulle være i drift under hele byggefasen, hvilket stillede store krav til gennemførslen. EnviDan har været med gennem hele processen.

Udbygningen indebærer renovering af regnvandspumpestation, regnvandsbassin, indløbspumpestation, ristehus, sandfang, kemikaliedosering, forsedimentering, to biologiske linjer inkl. blæserstation, mellemsedimenteringstanke, oversludsslampumpestation, slamafvanding og tre rådnetanke.

EnviDan er med fra start til idriftsættelse

EnviDans leverance til projektet består af procesdesign, vejledende

 

bygningstegninger, detailprojektering af maskiner inkl. levering og montage af procesudstyr og instrumenter samt afsluttende indkøring og garantitest. Vores underleverandør Mekano har stået for al montagearbejdet.

I juni 2019 var der fuld blus på for at få testet og idriftsat den første af de to nye biologiske linjer. Den sikrer nu den biologiske rensning af spildevandet, og leder det gennem mellemsedimenteringen og den nye slutsedimentering inden udløb til Rønne Å. Ängelholm Kommune ser allerede nu en klar forbedring af udløbskvaliteten og energiforbruget for beluftning, og det er bare med den ene linje i drift.

Levering af EnviStyr Web og EnviTronic

Som et tillæg til leverancen har EnviDan fået en tillægsopgave på at levere EnviStyr Web og EnviTronic, som vil være klar i forbindelse med opstarten af det ombyggede renseanlæg.

Peter  Mejer

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Peter Mejer

+45 60 23 83 61