False

SIKRING AF RENT DRIKKEVAND PÅ ÆRØ

Forældet rentvandstank af beton huser nye ståltanke – revner i den gamle betontank var årsagen til tiltaget

 

I 2012 viste en TV-inspektion revnedannelser i betonen på Ærø Vands største rentvandsbeholder. Derfor var forsyningen bange for, at utætheder på sigt kunne betyde indsivning af grundvand eller forurening. Det blev startskuddet for installationen af tre nye rentvandstanke i rustfri stål, der blev sat i drift den 10. februar 2020. 

Indenfor betontankens fire vægge
EnviDan står bag den nye løsning, som består af tre parallelle cylindriske rustfri tanke á 76 m3, som er placeret i den eksisterende betonkonstruktion. De nye stålbuffertanke er helt lukkede systemer, så uvedkommende vand eller forurening ikke kan trænge ind.

Fordelen ved løsningen er, at projektet krævede få indgreb i den eksisterende installation, da de nye ståltanke kunne placeres indenfor betonkonstruktionens fire vægge. Det betyder, at betonkonstruktionen ikke længere skulle bruges som rentvandstank, men som hjem til de tre ståltanke.

Indledningsvist blev låget på betonkonstruktionen skrællet af. Herefter stod den på indvendig renovation af tanken, hvor efterladenskaber af beton blev fjernet og betonen fik en overfladebehandling. De tre ståltanke kunne endeligt sænkes ned i betonhullet, og der blev bygget en overbygning, så tankene kunne stå overdækket. Der er plads til, at driftspersonalet kan bevæge sig rundt inde i betonkonstruktionen og bese de tre ståltanke. 

Ærø Vand viser projektet frem
Anlægget fungerer efter hensigten, budgettet er overholdt og der er nu en forureningskilde mindre at forholde sig til”, udtaler Jesper T. Andersen, direktør ved Ærø Vand. Ærø Vand er meget tilfreds med resultatet og har allerede haft flere fremvisninger for bl.a. Bestyrelsen i Danske Vandværker Region Fyn. 

Kapaciteten på tankene er faldet med ca. en tredjedel, men det er tilstrækkeligt til at følge med drikkevandsbehovet, fordi Ærø Vand kan fylde tankene op om natten. Det gælder også, selv når drikkevandsbehovet stiger i sommerperioden grundet de mange turister, der besøger øen. Sommerstigningen havde stor betydning for projektets tidsplan.

 

 

 

Turisterne kommer, og de er tørstige
Projektet blev igangsat i 2018, men da Ærø er en populær feriedestination, skulle ombygningen ske i en efterårsperiode, og derfor blev ombygningen sat i gang efter sommerferien 2019. Anlægget blev sat i drift den 10. februar 2020, så forsyningen fortsat har god tid til at få det kørt ind, inden turisterne kommer. Behovet for buffertankene opstår først rigtigt fra påske og henover sommerferien. 

Baggrund for projektet
Som en del af DDS hos Ærø Vand blev der i 2012 udført dykkerinspektion af de to rentvandsbeholdere på Marstal Vandværk. Rapporten var nedslående for den store betonbeholder på 400 m3, som var etableret i 1965. Det viste sig som sagt, at der var revnedannelser i betonen. Vandforsyningen oplevede ikke problemer i den daglige drift, men var nu bevidste om, at der skulle tages aktion indenfor en overkommelig tidshorisont.

I 2016 påbegyndtes de indledende undersøgelser, vedrørende etablering af en ny rentvandsbeholder. Flere muligheder var på banen bl.a. reparation af eksisterende betonbeholder, ny liner, nye vertikale rustfrie beholdere i ny bygning. Økonomi, kvalitet, integrering og funktionalitet var afgørende parametre for valget af løsning. 

I efteråret 2017 besluttede bestyrelsen i Ærø Vand, at der skulle udarbejdes et projektforslag, hvor den eksisterende betonbeholder skulle danne hjem for de nye rustfrie beholdere. Ærø Vand henvendte sig efterfølgende til EnviDan for udarbejdelse af et oplæg til projektforslag. EnviDans projektforslag blev godkendt af bestyrelsen i foråret 2018 og udbud af bygherreleverancen kunne påbegyndes. EnviDan har stået for projekteringen og deltaget i indkøb af tankene. 
Forsyningen har selv håndteret udbud af bygningsentreprisen med EnviDan på sidelinjen og har delvist selv styret processen og montagen. 

Vandforsyningen har nu samlet set en tankkapacitet på 428 m3 mod før 600 m3, men det er rigeligt til nutidens krav og forbrug. 

 

Sten Kisum  Nielsen

KONTAKT MIG FOR MERE INFORMATION

Sten Kisum Nielsen

+45 27 15 01 08