BEDRE DATA FOR SPILDEVANDSOVERLØB

07-10-2020

Usikkerheden om mængden af opspædet spildevand og næringsstoffer, der udledes fra landets ca. 4.500 overløbsbygværker, er mange steder meget høj. Det har i årevis været et kendt problem i vandbranchen, men som vi nu kommer med et fagligt bud på at gøre noget ved. I samarbejde med Aalborg Universitet har vi udarbejdet en ny metodik, som kan nedbringe usikkerheden på opgørelsen af den samlede udledning fra overløb i Danmark fra ca. 110 % til 50 % – og så endda på en økonomisk optimal måde.

Løsningen er en ny balance på krav til måling og beregningsmodeller, som er fundet på baggrund af en faglig udredning, som EnviDan og Aalborg Universitet har lavet for Miljøstyrelsen og Forsyningssekretariatet. Formålet var at undersøge muligheden for at nedbringe usikkerheden til 50 % samt at give et estimat på omkostningerne.

Kommunerne indberetter hvert år udledninger til den fællesoffentlige PULS-database. Data viser, at der er endog meget stor forskel på udledninger fra de mange tusinde overløbsbygværker. Det varierer fra ingen udledning til mere end 1.000.000 m3 opspædet spildevand om året.

Størrelse på udløbsmængde skal bestemme kravene
Rapporten foreslår at differentiere i kravene til kvaliteten af målingen og modelberegningen alt efter hvor meget vand, der aflastes fra det enkelte bygværk. Der skal være krav om, at for de overløbsværker, der aflaster store overløbsmængder, skal overløbsmængderne bestemmes med stor sikkerhed. 

Ligesom der kan accepteres større usikkerhed ved de overløb, hvor der slet ingen eller kun lidt opspædet spildevand udledes.

Rent praktisk foreslår vi, at overløbene opgøres og indrapporteres til PULS i 5 kategorier med hver deres usikkerhedsniveau efter aflastede vandmængde, som afspejler en given sammensætning af måling og modelleringsindsats. De største overløb placeres i kategori 5, hvor den estimerede usikkerhed skal være mindst, og de mindste overløb i kategori 1, hvor usikkerheden må være større.

De foreslåede krav til opgørelse af overløb vil nedbringe den samlede usikkerhed til ca. 50 %. Vi vurderer, at det er en investering på 20-40 mio. kroner pr. år i bl.a. måleudstyr. Hvis man i stedet ønsker, at alle overløbsbygværker højst må have en usikkerhed på 50 %, er udgifterne i stedet 240-250 mio. kroner om året.

Hos DANVA kalder man det godt nyt, at det, som rapporten viser, er at det er muligt at reducere usikkerheden fra 110 til 50 procent for et relativt lille beløb. Vandbranchen har i mange år skubbet på for at få de mest pålidelige data for udledning af næringsstoffer, siger direktør i Danva Carl-Emil Larsen til WaterTechPRO.

Vil du vide mere? Læs rapporten på her.

 

Mads  Uggerby

KONTAKT MIG FOR MERE INFO

Mads Uggerby

+45 42 12 54 72