Finansielt har EnviDan Gruppen endnu engang leveret et rigtig flot resultat, hvor væksten er fortsat på alle tre hovedmarkeder i Danmark, Norge og Sverige med en samlet stigning i omsætning på næsten 20% samtidig med, at bundlinjen er styrket markant. I en periode, hvor alt har været stærkt præget af Covid-19 og de begrænsninger, det har medført, er det ikke mindre end fantastisk, at det er lykkedes EnviDanerne at holde kadencen og sammen med alle vores gode og loyale kunder bidrage til at holde samfundshjulene i gang i en svær periode – for det kan vi ikke takke hverken kunder eller medarbejdere nok! Hvordan de har gjort det, kan du læse mere om i nedenstående.


Midt i det hele blev EnviDan Gruppen solgt til Waterland, og det har sat sit præg på den forgangne periode – på den positive måde. Både fordi salget viser, at der også fra eksterne parter er tiltro til både branchen og til EnviDan, men også fordi der i kølvandet på salget blev mulighed for at sælge aktier til en række af vores loyale medarbejdere. Det har haft den meget glædelige følgevirkning, at antallet af medarbejderaktionærer nærmer sig 100. En tillidserklæring fra medarbejderne, som forpligter, men som også viser en stor tiltro til, at vi sammen med Waterland går en lys fremtid i møde. 


Eller er den nu også så lys endda? I det forgangne år har den ene rapport efter den anden fremhævet, at det er ved at være sidste chance, hvis vi skal overholde målsætningen om at holde de globale temperaturstigninger under 2 grader. Det kræver ikke blot viljen til grøn omstilling men også nye metoder og teknologier – og den gode nyhed er, at vi er i fuld gang med at udvikle begge dele. Dette kan du også læse mere om længere nede. 


Jeg håber, du finder vores lille årsmagasin interessant og vil ønske dig god læselyst!

Morten Fjerbæk, CEO

 

 

 

*Overskudsgrad: Resultat før finansielle poster i % af Nettoomsætning

 

 

 

Vi tilbyder innovative løsninger og faglig sparring i særklasse - også om 25 år 

Derfor reinvesterer vi hvert år 20 % af vores overskud i forskning og udvikling. Der bliver hele tiden sat større krav til løsningerne inden for vores fagområder, og derfor satser vi stort på at tænke nyt og være nysgerrige. 

Når innovation og forskning slår pjalterne sammen 

Det er forskning og udvikling, der skaber grundlaget for morgendagens EnviDan. Derfor ser vi hos EnviDan en styrke i at samarbejde med universiteter og studerende med gode idéer. Det er nemlig i krydsfeltet mellem faglighed og nysgerrighed, at udviklingen sker, og grobunden for innovation skabes. 

I EnviDan kombinerer disse tre seje kvinder deres viden og uddannelse med et forskningsprojekt til at skabe innovative løsninger. 

 

Sofie Gyritia M. van’t Veen

Overvågning af vandkvalitet i danske vandløb

Data, data og mere data. Erhvervs-Ph.D. og EnviDaner, Sofie van’t Veen har med sit Ph.D.-projekt, SENTEM, sat sig for at skabe nye idéer og viden om den fremtidige brug af sensordata. Det gør hun ved blandt andet at benytte Machine Learning til næste generations overvågning af vandkvalitet i danske vandløb. Gennem projektet tester Sofie blandt andet sensorer og udvikler metoder til kvalitetssikring af data. Sofie skriver sin erhvervs-Ph.D i samarbejde med Aarhus Universitet, Hach og EnviDan.

I dag foregår måling af næringsstoffer i de danske vandløb manuelt hver måned i de fleste vandløb og i nogle få hver 14. dag, og det betyder få målinger og stor usikkerhed i data. Netop derfor er projektet yderst relevant. Fremtiden vil med stor sandsynlighed skabe større behov for sensorer, der måler værdierne hvert minut. Desuden er den nuværende metode en håndbåret proces, hvilket vil kunne spare det danske samfund for omkring 30 mio. kr. om året. 

Læs mere om Sofies projekt her!

Nadia Schou Vorndran Lund

Når styring og samstyring skal gøres nemmere

Hvordan gør vi oftest tung og virkelighedsfjern forskning til praksisnær og brugbar viden? Det har Nadia Schou Vorndran Lund sat sig for i sit erhvervspostdoc-projekt, som også DTU Miljø og 6 danske forsyningsselskaber er en del af. Der findes omfattende forskning i avanceret styring af de danske afløbssystemer, men den forskning, der findes, er ofte svær at bruge i virkeligheden. Samtidig er meget styring af afløbssystemer i dag i høj grad manuel, og her er Nadias ambition, at det store potentiale for både styring og samstyring, i langt højere og bredere grad bliver udnyttet i fremtiden.

Udfordringen i dag er, at der ofte er et væsentligt gab mellem den meget avancerede forskning, der udføres på universiteterne, og den hverdag, der er virkeligheden ude hos forsyningerne. Det skal Nadia nu lave om på med et værktøj, kan beregne den ledige kapacitet, og komme med en plan for optimering af kapacitetsanvendelsen.

Læs mere om Nadias projekt her!

Bolette Dybkjær Hansen

Machine Learning skaber værdi i vandsektoren

Machine Learning er kommet for at blive, og det kan tilmed skabe stor værdi for EnviDan og vandsektoren. Med en uddannelsesmæssig baggrund inden for Machine Learning, vil Bolette Dybkjær Hansen med sin erhvervs-Ph.D. skabe værktøjer til at udnytte data indsamlet i vandsektoren mere effektivt. 

Gennem mange år er der i vandsektoren indsamlet store mængder data, og nye data kommer til konstant. Som i stort set alle andre brancher er Machine Learning et overbevisende værktøj til at udnytte disse data til f.eks. at optimere drift og vedligehold, finde hidtil ukendte sammenhænge, optimere styring og forudsige behov for fornyelse. 

I løbet af projektet, som er foregået i et samarbejde mellem Aalborg Universitet og EnviDan, har Bolette bidraget med nye måder at forstå og analysere data på, så vores digitale værktøjer er blevet endnu stærkere. 

Læs mere om Bolettes projekt her!

 

 

I den seneste årsrapport roste vi vores kolleger for fantastisk sammenhold og engagement, da Covid-19 første gang lukkede store dele af verden ned. Den ros tåler gentagelse i årsrapporten 2020/2021, hvor vi endnu engang kan prale af, at EnviDanerne er omstillingsparate og hjælpsomme, når det brænder på. Det betyder, at vi faktisk som virksomhed føler, at vi er kommet styrket ud af coronaens kløer. Vi er blevet mere digitale, mere agile og mere fleksible, når det handler om at kombinere arbejde og fritid, og vi er blevet bekræftet i, at den tillid, vi viser hinanden i EnviDan, kan bære – også når vi er sammen hver for sig!

 

 

Og heller ikke under corona! Her fik hverdagen en helt anden karakter, og der blev fyret ekstra godt op for nye ideer og vaner.
Se her hvad EnviDanerne fandt på, mens vi var #sammenhverforsig


#nyhundellerkat #vinterbader #coronakilo #modelflybygning #harlærtmigselvatstrikke #coronagravidellerfåetbaby