Fokus og indfrielse af potentialer

EnviDan Gruppen har netop lukket bøgerne for regnskabsåret 2018/19, og et hurtigt blik på tallene viser, at vi har haft et rigtig godt år. Det vil vi gerne fortælle lidt mere om i denne årsberetning, hvor du ud over de finansielle resultater kan læse om en række af de spændende aktiviteter, vi har gang i her i EnviDan.

Rent finansielt har EnviDan Gruppen leveret et rigtig flot resultat på såvel top- som bundlinje. Væksten er fortsat på alle tre hovedmarkeder i Danmark, Norge og Sverige, og det er samtidig meget tilfredsstillende, at det er lykkes at få væksten ført med ned på bundlinjen, så vi nu er tilbage på en tilfredsstillende overskudsgrad der betyder, at vi kan videreudvikle selskabet i den rigtige retning. Det gode resultat er fremkommet gennem en fokuseret indsats for at få udnyttet vores kapacitet lidt bedre samtidig med, at vi gennem dedikeret og målrettet projektopfølgning har undgået at ramme de dårlige sager, der ofte kan trække et ellers godt regnskab nedad.

Vores stab af engagerede og fagligt kompetente EnviDanere har endnu engang vist vejen og er den absolut vigtigste årsag til, at regnskabet ser ud som det gør. Ud over at de i samarbejde med vores fantastiske kunder har sikret, at projekterne som nævnt har været afviklet rigtig godt, har de stået forrest på faglige konferencer, deltaget i udviklingsaktiviteter og i det hele taget været rigtig gode ambassadører for EnviDan i alle henseender og det vil jeg gerne benytte lejligheden til at kvittere for: Alle EnviDanere – TUSIND tak for indsatsen!!

Med gode resultater følger store forventninger – og der skal ikke herske tvivl om, at EnviDan har store forventninger til fremtiden. Vi er helt på det rene med, at vi ikke hvert år kan løfte resultaterne så meget, som vi har gjort i år, men omvendt er vi også helt sikre på, at EnviDan Gruppen har potentiale til at udvikle sig yderligere. Vores lave markedsandele inden for vandkredsløbet i Sverige og Norge rummer masser af vækstmuligheder, vores it-produkter har store potentialer for at udvikle sig yderligere og i en verden, der tilsyneladende endelig er ved at forstå alvoren i at passe på naturen, miljøet og klimaet, er der mere end nogensinde brug for det, vi kan – så jeg ser med stor fortrøstning frem mod de kommende år, og glæder mig til at se potentialet indfriet.

Jeg håber, at du vil bruge 5 minutter på at læse dette års beretning til ende og derigennem selv få et billede af EnviDan anno 2019.


Rigtig god læselyst!

Morten Fjerbæk - Adm. Direktør

#vigørdetformiljøet  #vigørdetforjer  #vigørdetforos  #vigørdetsammen  #vigørenpositivforskel
 


Året i tal

 

 

 

 


#vigørdetformiljøet

Som miljøvirksomhed er vi med til at indfri FN’s verdensmål inden for vores fagområder, hvor sikringen af rent drikkevand til alle, forbedringen af spildevandsrensningen, udviklingen af robuste, bæredygtige og klimatilpassede byer og udbredelsen af grøn energi er en naturlig del af vores hverdag.

Vi pudser os ikke med lånte fjer, men indrømmer, at vi også arbejdede for verdensmålene, inden de blev til verdensmål. Men de har styrket vores fokus, og gjort os bevidste om betydningen af vores og kundernes valg af løsninger.

Derfor har vi udviklet et værktøj til miljørigtig projektering, som hjælper vores kunder med at vælge rigtigt, så de mange fine ord om verdensmålene omsættes til konkret handling, når de vælger EnviDan som samarbejdspartner.
 

 


Machine Learning - ikke flere døde data

 

Jeg brænder virkelig for at skabe noget nyt – noget anderledes og noget bedre, og det har vi en helt unik mulighed for med Machine Learning. Så selvom det kan lyde som en floskel, så er det simpelthen det, der driver mig; at udvikle nye løsninger og metodikker, som vi ikke har kunnet tidligere.

Netop inden for forsyningssektoren giver Machine Learning rigtig god mening, og potentialet for værdiskabelse er enormt. Det er jo ikke fordi, teknikkerne er nye, men det er først nu, vi har tilstrækkelig regnekraft, den rigtige software og nok data til, at vi for alvor kan gøre en forskel. Vi kan give bedre og mere præcise svar hurtigere og billigere.

Hos EnviDan tror vi faktisk så meget på det, at vi har valgt at gå forrest i kampen for at udrydde de døde data. Bolette Dybkjær Hansen er erhvervsforsker i EnviDan, og som den eneste i Danmark forsker hun i machine learningens mange anvendelsesmuligheder i forsyningssektoren.

Et rigtig godt eksempel på, at Machine Learning giver nye muligheder, er ASIR-projektet, som gør, at vi udskifter vores ledningerne til tiden, hverken for tidligt eller for sent, og dermed får det optimale ud af vores investeringer. Jeg er personligt mega stolt af at have været med til at ændre den måde, vi bruger data på i forsyningssektoren, fordi jeg mener, dét gør en positiv forskel. 


Vi er stærke inden for vores fagområder


Hos EnviDan har vi i 2018/19 arbejdet med over 1500 projekter for en lang række kunder i Norge, Sverige og Danmark. Kendetegnende for vores projekter er, at de er baseret på dialog og samarbejde, og vi har i det forgangne år nydt godt af mange spændende samarbejder med vores kunder, hvor høj faglighed hele vejen rundt har været omdrejningspunktet. 

Herunder kan I læse 6 udvalgte cases, som på hver sin måde viser, hvorfor vi i EnviDan mener det, når vi siger, at vi gør en positiv forskel.

#vigørdetformiljøet  #vigørenpositivforskel

 


Græsset er grønnest, der hvor man vander det!
 

I medarbejdertilfredshedsundersøgelsen fra april 2019 scorer f.eks. arbejdsglæden i EnviDan 78 point ud af 100, hvilket er væsentligt højere end landsgennemsnittet. Udsagnet: ”Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat” når op på hele 86 point.

Det er fordi, vi hos EnviDan er EnviDanere, og det betyder noget. Det betyder, at vi har stor medindflydelse og en flad ledelsesstruktur. Vi viser hinanden tillid, og det giver plads til faglig udvikling og forskelligheder.

I EnviDaner-ånden bliver medarbejderne hørt, og derfor er medarbejdertilfredshedsundersøgelsen et yderst vigtigt redskab i det fortløbende arbejde med at optimere EnviDan som en god arbejdsplads.