Skandinavisk vækst og en god mavefornemmelse

Regnskabsåret 2017/18 blev endnu et fornuftigt år for EnviDan Gruppen. Det, og meget andet, kan du læse mere om her, hvor vi sætter fokus på det forgangne regnskabsår.

Vi fortæller lidt om resultaterne målt på omsætning og bundlinje og meget mere om det, der har bibragt de gode resultater, nemlig de spændende projekter, vi har udført i tæt sammenspil mellem vores dygtige medarbejdere og gode kunder.

Hvis jeg skal knytte et par kommentarer til årsresultatet målt på tallene, er det yderst positivt, at det er lykkes at fortsætte væksten på alle vores
primære markeder i Danmark, Norge og Sverige. Udgangspunktet er jo faktisk rigtig godt – omsætningen i EnviDan Gruppen har aldrig været større
end i 2017/18 og målt på driftsindtjening (EBITDA), lykkedes det trods investeringer i strategiske tiltag at løfte niveauet i forhold til sidste år.
At bundlinjen, udtrykt som årets resultat, har været faldende de sidste to år, er isoleret set mindre tilfredsstillende, men set i lyset af de sidste par års massive investeringer og opkøb, er det ikke så unaturligt, at der kommer en midlertidig påvirkning på bundlinjen – og jeg er helt overbevist om, at vi har investeret i de rigtige ting, som sikrer, at vi i de kommende år formår at fortsætte væksten profitabelt, så vi får top- og bundlinje til at følges ad.

Når vi samtidig har en fantastisk engageret og udviklingsorienteret medarbejderstab af EnviDanere på tværs af Skandinavien, spændende udviklingsprojekter i pipelinen samt en solid og god ordrebeholdning hos vores trofaste kunder, er det derfor med en rigtig god fornemmelse i maven, at jeg ser frem mod de kommende år.

Forsyningsbranchen gennemgår en stor omvæltning i disse år med gentagne krav til regulering og effektiviseringer, og det kunne umiddelbart godt give anledning til bekymring for en virksomhed som vores – men det er netop når det bliver svært og lidt kompliceret, at vi for alvor kan gøre en forskel og skabe værdi for kunderne med vores brede pallette af ydelser.

Jeg håber at du vil bruge 5 minutter på at læse til ende og derigennem selv få et billede af EnviDan anno 2018 – samtidig får du forhåbentligt et indblik i, hvorfor min mavefornemmelse for de kommende år er så god.

God læselyst!

Morten Fjerbæk - Adm. Direktør

#vigørdetformiljøet  #vigørdetforjer  #vigørdetforos  #vigørdetsammen  #vigørenpositivforskel
 


Året i tal

EnviDan har i regnskabsåret 2017/18 opnået et resultat før skat på 14,1 mio. DKK, og trods overskuddet lever resultatet  isoleret set ikke op til de forventninger vi havde med indgangen til dette regnskabsår. Ikke desto mindre har EnviDan i de seneste år foretaget massive investeringer i strategiske tiltag, og vi forventer at vi i de kommende år for alvor ser disse tiltag afspejle sig på bundlinjen.

Vi er nemlig stadig overbeviste om at kursen er rigtig, og det er derfor vores forventning, at vi i 2018/19 vil opleve en positiv udvikling i aktivitetsniveauet i hele forretningen, hvor omsætningen forventes øget med 5-10% med en afledt positiv forbedring af resultat før skat.

 

 

 

 


Dialog og samarbejde på tværs af fagområder


Hos EnviDan har vi i 2017/18 arbejdet med over 1500 projekter for en lang række kunder i Norge, Sverige og Danmark. Kendetegnende for vores projekter er, at de er baseret på dialog og samarbejde, og vi har i det forgangne år haft stor succes med at tænke og arbejde tværfagligt, så vi til hvert enkelt projekt har fundet det bedste team til jobbet, på tværs af vores mange kompetencer i EnviDan.

Vores palette spænder vidt, men altid med udgangspunkt i vand, energi, miljø og klima.

Herunder kan I læse 7 udvalgte cases, som på hver sin måde viser, hvorfor vi i EnviDan mener det, når vi siger, at vi gør en positiv forskel.

#vigørdetformiljøet  #vigørenpositivforskel