Ny generation af overvågning af vandkvalitet i vandløb

Sofie van’t Veen er godt i gang med sin erhvervs-Ph.D. om den fremtidige brug af sensordata med høj tidsmæssig opløsning

Læs mere

EnviDan indgår aftale om opkøb i Sverige

Læs mere her

Svovlbrinte - en bombe under jorden

Gør noget ved svovlbrinten, før problemerne eksploderer. Optimering af svovlbrintebekæmpelse sker gennem viden - og vi kan hjælpe!

Læs mere

Sådan tager du lattergassen ud af ligningen!

LÆS MERE HER

R&D SKABER GRUNDLAGET FOR MORGENDAGENS ENVIDAN!

Hvordan arbejder vi egentlig med forskning og udvikling i EnviDan?

Læs meget mere om det her

DET STØRSTE OG MEST AMBITIØSE RENSEANLÆG, DER ER UDBUDT I DANMARK I NYERE TID!

EnviDan bygger i konsortium med Jakobsen & Blindkilde - en del af NCC et nyt super-renseanlæg med tilhørende biogasanlæg for Assens Forsyning A/S.

Læs mere om projektet her

#Vi gør det for miljøet

EnviDan er en rådgivende ingeniørvirksomhed med kontorer i Danmark, Sverige og Norge. Vi leverer holistiske løsninger inden for vand, spildevand, energi og miljø samt økonomisk rådgivning og en bred palette af portalløsninger til den danske, norske og svenske miljøsektor.


Projekter

610 gode danske, norske og svenske kunder

10 kontorer i norden

270+ Envidanere

Nyheder

Søg en envidaner

Skal du bruge kontaktoplysninger på en af EnviDans ansatte, kan du søge blandt alle medarbejdere her på siden.