False

EnviDan styrker sin position i Norge

Det norske rådgivende ingeniørfirma Arealtek AS, som i dag tilbyder rådgivning, planlægning og projektledelse indenfor vand-, vej og spildevandsområdet, bliver nu en del af EnviDan

LÆS MERE HER

Ny generation af overvågning af vandkvalitet i vandløb

Sofie van’t Veen er godt i gang med sin erhvervs-Ph.D. om den fremtidige brug af sensordata med høj tidsmæssig opløsning

Læs mere

Svovlbrinte - en bombe under jorden

Gør noget ved svovlbrinten, før problemerne eksploderer. Optimering af svovlbrintebekæmpelse sker gennem viden - og vi kan hjælpe!

Læs mere

#Vi gør det for miljøet

EnviDan er en rådgivende ingeniørvirksomhed med kontorer i Danmark, Sverige og Norge. Vi leverer holistiske løsninger inden for vand, spildevand, energi og miljø samt økonomisk rådgivning og en bred palette af portalløsninger til den danske, norske og svenske miljøsektor. 


Nyheder

610 gode danske, norske og svenske kunder

15 kontorer i norden

320+ Envidanere

Projekter

Søg en envidaner

Skal du bruge kontaktoplysninger på en af EnviDans ansatte, kan du søge blandt alle medarbejdere her på siden.