NY SUPPLERENDE TRYKLEDNING til bedre rensning og vandmiljø.

EnviDan har bistået BlueKolding med bygherrerådgivning ifm. anlæg af ny supplerende trykledning fra Forrenseanlægget i Kolding til Centralrenseanlægget i Agtrup

Læs mere her

ROBOTTER I KLOAKKEN VIL SPARE SAMFUNDET FOR KÆMPE MILLIONBELØB

EnviDan er med i nyt udviklingsprojekt - ASIR - hvor man ved hjælp af robotter, ’big data’ og kunstig intelligens (AI) vil kunne spare flere hundrede millioner kroner på vedligehold af kloakker.

Læs mere her

EnviDan bidrager til en række af Danmarks bedste klimaløsninger

Som specialister i vand- og spildevandsbehandling, har vi bidraget til 12 af de 100 udvalgte projekter i Klima100

Læs mere her

VANDVEJEN

Fokus på synliggørelse af regnvandshåndteringen samt æstetik og identitets- og byrumsskabelse

Mere om projektet

Vi gør det for miljøet

EnviDan er en skandinavisk vækstvirksomhed med kontorer i Danmark, Sverige og Norge. Vi leverer holistiske løsninger inden for vand, spildevand, energi og miljø samt økonomisk rådgivning og en bred palette af portalløsninger til den danske, norske og svenske miljøsektor.


Projekter

610 gode danske, norske og svenske kunder

10 kontorer i norden

240+ Envidanere

Nyheder

Søg en envidaner

Skal du bruge kontaktoplysninger på en af EnviDans ansatte, kan du søge blandt alle medarbejdere her på siden.