Kvalitets- og miljøledelsessystem

I EnviDan har vi udviklet et kvalitets- og miljøledelsessystem, som bidrager til, at vores projekter udføres bedst muligt.
Systemet skal sikre planlægning, gennemførelse og koordinering af alle aktiviteter, som kan påvirke forhold vedrørende kvaliteten af vores ydelser og relaterede miljøpåvirkninger. 

Ydelserne kan være inden for udvikling, salg, planlægning og udførelse af projekter og løsninger inden for områderne renseanlæg, afløbsteknik, vandteknik og energi- og biogasteknik. 

Systemet opfylder kravelementerne, og vi er certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001: 2008 og DS/EN ISO 14001. 

test - /Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fKvalitetspolitik+2017.pdf">HER

Miljøpolitik

Gennem vores rådgivning samt valg og udvikling af løsninger bestræber vi os i videst muligt omfang på at beskytte miljøet og begrænse klimapåvirkninger. Dette sker ved at stille forbedrende samt energieffektiviserede og bæredygtige løsninger til rådighed for kunden.


Læs vores kvalitetspolitik HER

Vi forpligter os til:

  1. løbende forbedring og forebyggelse af forurening
  2. at overholde relevante lovmæssige krav og andre krav, som virksomheden har tilsluttet sig vedrørende miljøforhold

 

Martin Hareskov  Larsen

KONTAKT OS
FOR MERE INFO

Martin Hareskov Larsen

+45 27 15 37 43