Her er du: Nyheder/Nyhedsbrev/Nyheder EnviDan

English Norwegian Swedish
Bookmark and Share


02-06-2017
Ny metode til kortlægning af sediment i søer

EnviDan har sammen med vores faste samarbejdspartner og Københavns Kommune udviklet og afprøvet en ny metode til kortlægning af sedimentmængder i søer.

Metoden er afprøvet i Vestbassinet af Utterslev Mose og kan bruges forud for planlægning af oprensning af sedimentet. Der anvendes et parametrisk ekkolod med høj opløselighed, og udstyret giver mulighed for at få et detaljeret billede af sedimentet på baggrund af en enkelt gennemsejling af søen. Derved spares en masse tid ellers brugt på udtagning og opmåling af sedimentprøver.
Vha. metoden kan mængden af blødt sediment oven på søens oprindelige hårdere bund beregnes. Det bløde sediment kan f.eks. stamme fra en tidligere forurening, som derfor ønskes oprenset. Beregningen af sedimentmængderne giver mulighed for en bedre planlægning af oprensningen og en mere præcis estimering af omkostningerne forbundet med oprensningen. Metoden har ved Vestbassinet af Utterslev Mose vist sin anvendelighed og kortlægning fortsætter i den kommende tid i Midt- og Østbassinerne af Utterslev Mose

  Tilbage
EnviDan

EnviDan nyhedsbreve

Læs vores nyhedsbreve her