Her er du: Nyheder/Nyhedsbrev/Nyheder EnviDan

English Norwegian Swedish
Bookmark and Share


08-02-2017
Er du klar når stormfloden rammer?

Vi ved, at øgede regnmængder kombineret med stigende vandstand i havene omkring Danmark vil øge risikoen for stormfloder i lavtliggende områder i fremtiden. Det må vi forholde os til, men har vi råd til sikre os mod vandmasserne? Eller har vi råd til at lade være? EnviDans cost-benefitanalyse viser præcist, hvad der sker når vandet kommer og beregner, hvornår og hvor meget du skal investere for at få mest muligt ud af din klimasikring.

Det handler om at skabe tryghed. Tryghed for borgerne, så de føler sig trygge i deres hjem, og tryghed for kommune og forsyning, så de føler sig trygge ved, at den valgte klimatilpasningsstrategi er den rigtige.
Med en cost-benefitanalyse baseret på principperne i Skrift 31, ved du præcist hvilke scenarier, der vil opstå ved kraftige regn. Samtidig har du overblikket over de skadesomkostninger, som er forbundet med hver enkelt regnhændelse. På den måde er det muligt at sammenholde de samlede omkostninger ved at gøre ingenting med de samlede investerings- og skadesomkostninger ved de forskellige sikringstiltag. Du finder med andre ord ud af, helt nøjagtigt hvornår og hvordan det bedst kan betale sig at klimasikre.
 
Der er ikke noget hokus-pokus ved det
Vi har ingen krystalkugle, så vi kan forudsige om det regner i morgen. Men vi har en enormt stor mængde data, som giver et reelt overblik over effekterne ved forskellige regnhændelser på konkrete områder. Fordelen ved en detaljerede cost-benefitanalyse er, at det nu er muligt at tilpasse investeringsniveauet til det enkelte område, frem for i blinde at klimatilpasse hele kommunen efter et fælles fastlagt serviceniveau. Hvis du klimasikrer ens overalt, er der risiko for at overinvestere i nogle områder og samtidig sikre utilstrækkeligt i andre. Selvom du på papiret behandler borgerne ens, er effekten af klimasikringen altså forskellige.
 
Løs dine udfordringer på en ny måde
Med en cost-benefitanalyse bliver det muligt at foretage en bevidst, økonomisk afstemt håndtering af klimasikringen, og det er netop formålet med Spildevandskomiteens skrift nr. 31. som forholder sig til såvel afløbssystemet som vand på terræn i forbindelse med ekstremregn.
 
Kontakt markedschef for klima Jan Jeppesen på 27 15 37 27 eller jje@envidan.dk, og hør helt uforpligtende mere om dine muligheder.

  Tilbage
EnviDan

EnviDan nyhedsbreve

Læs vores nyhedsbreve her