Ses vi til Portaldagen 2018?

22-03-2018

Så byder vi igen velkommen indenfor til EnviDans portaldag for kunder og kolleger i branchen. Vi ved af erfaring, at det er på portaldagen, at vi i fællesskab finder ny inspiration til vores fremtidige udvikling af EnviPortalen, så vi glæder os enormt meget til en spændende dag, hvor vi får mulighed for at styrke samarbejdet på tværs.

Læs mere...

Finansminister Kristian Jensen besøger EnviDan

05-03-2018

Den danske finansminister deltog i dag i Dansk Miljøteknologis medlemsmøde, som blev afholdt på EnviDans kontor i Silkeborg. Ministeren var tilstede for at præsentere regeringens syn på FNs verdensmål og samtidig høre om nogle af de projekter som foreningens medlemmer bidrager med til løsningen af verdens udfordringer på miljøområdet.

Læs mere...

Ny samarbejdsaftale med Nereda

06-02-2018

EnviDan har indgået nyt samarbejde med RoyalhaskoningDHV, som står bag den innovative Nereda-teknologi.

Læs mere...

Når naturen falder - Invitation til netværksmøde

02-02-2018

Alt for mange naturgenopretningsprojekter falder til jorden på grund af dårlig kommunikation og processer, der løber ud i sandet. Formålet med dette møde er at dele viden og inspirere hinanden, så flere projekter får succes i fremtiden.

Læs mere...

VVU: Vandløbsanalyse ved udledninger

24-01-2018

EnviDan har sammensat en vandløbsanalyse, der kan anvendes i forbindelse med udledningstilladelse - en såkaldt VVU. Med udgangspunkt i den eksisterende vandføring og de fysiske forhold, udarbejdes en vurdering af det konkrete vandløbs kapacitet samt risikoen for erosion.

Læs mere...

Nye kompetencer i Natur og Vandmiljø

24-01-2018

EnviDans natur og vandmiljø afdeling er blevet forstærket med to nye ansættelser ved indgangen af 2018. Jane Rosenstand Poulsen er ansat som projektleder, og Christian Anchersen er ansat som biolog.

Læs mere...

Vi har fået nyt look på Portalen!

05-01-2018

Vores nye portalside går i luften på mandag! På den nye portalside kan du søge information om alle vores softwareløsninger, trænings- og supportmuligheder samt alle de nødvendige kontaktoplysninger, når du ønsker at høre mere om et af vores specifikke produkter.

Læs mere...

Bæredygtighed er på agendaen i EnviDan

22-11-2017

I uge 45 blev der afholdt GRØN Uge på DTU, og Jacob K. Andersen fra EnviDan bidrog med en lunch talk om, hvordan bæredygtighed og ressourcegenanvendelse er en del af hverdagen hos EnviDan.

Læs mere...

Få en strukturplan, du kan bruge til noget!

22-11-2017

Læs mere...

Mød os på STFs Døgnkursus

26-10-2017

Traditionen tro afholder Spildevandsteknisk Forening et intenst døgnkursus med foredrag, mini-udstilling og kollegialt samvær. EnviDan er selvfølgelig med, og du kan møde os på standen, når det hele løber af stablen d. 3.-4. november

Læs mere...

Vi ses på Dansk Fjernvarmes landsmøde

19-10-2017

EnviDan står klar på træfpunkt nr. 65, når Dansk Fjernvarmes landsmøde 2017 skydes i gang i Aalborg den 26. oktober. Kom og få en snak om fremtidens fjernevarme

Læs mere...

Nyt VUDP-projekt tager udgangspunkt i Skrift 31

29-09-2017

Vi er meget stolte af, at vi sammen med Aarhus Vand, Aarhus Kommune og Københavns Universitet har fået bevilliget et VUDP-projekt med titlen ’Udvikling af koncept og rammebetingelser for anvendelsen af Skrift 31 til fastsættelse af lokalt differentierede mål for vand på terræn’.

Læs mere...

EnviDan sender droner i luften

29-09-2017

Mulighederne er mange med en drone i værktøjskassen, og EnviDan tilbyder nu droneflyvning i hele Danmark. Vi ser et stort potentiale i at anvende droner til at skabe overblik og som dokumentation, og med vores nyindkøbte drone og en certificeret dronefører, er vi klar til at imødekomme de mange krav, der bliver stillet til droneflyvning.

Læs mere...

En forsmag på fremtiden med en praktik i EnviDan

29-09-2017

EnviDan har den seneste tid budt velkommen til rigtig mange nye praktikanter. Det er vi glade for, for man ved aldrig, hvad man går ind til, før man har prøvet det. Dét er de studerende bevidste om, og derfor er praktik en vigtig del af uddannelsesforløbet, men også en bonus for os og for vores kunder.

Læs mere...

Nyt fleksibelt anlæg på Samsø klarer spildevandsmængderne i turistsæsonen

28-09-2017

Med mere end 4000 turister på Nordøen i sommerperioden er Samsøs nordligste del en velbesøgt feriedestination. Men uden for sæsonen er der kun 360 fastboende på Nordøen. Det kræver et fleksibelt renseanlæg, som kan håndtere den store variation i spildevandsmængderne. Som bygherrerådgiver har EnviDan, sammen med Samsø Spildevand skabt et nyt anlæg, som er bedre for miljøet, har en bedre driftsøkonomi - og bidrager til den cirkulære økonomi.

Læs mere...

Regulativ revision Ærø

15-09-2017

Mange af landets kommuner står over for en stor opgave med at revidere vandløbsregulativer. EnviDan har netop indgået et 4-årigt samarbejde med Ærø Kommune, som er én af de kommuner, der står over for den store opgave.

Læs mere...

Klimasikring af Kolding By

15-09-2017

Kolding By er udfordret af oversvømmelser, når store vandmængder fra oplandet skal ledes igennem byen og ud i fjorden. EnviDan er valgt som rådgiver til, at løse disse udfordringer. Den første fase af i alt to, er netop indledt, og her skal EnviDan blandt andet foretage screening af mulige tiltag.

Læs mere...

Dygtig projektleder til spændende opgaver med naturgenopretning

18-08-2017

Er du en stærk faglig profil, som brænder for projektledelse inden for natur- og vandmiljøområdet? Så er du den vi søger til vores kontor i Silkeborg.

Læs mere...

EnviDan styrkes i Sverige gennem opkøb

14-08-2017

Den svenske ingeniørvirksomhed AquaP Teknikkonsulter AB er blevet solgt til danske EnviDan A/S, som i forvejen er tilstede i Sverige via EnviDan Purenova AB.

Læs mere...

Stærk faglig vandløbshydrauliker til spændende opgaver

13-07-2017

Vil du have Danmarks bedste kolleger, såvel fagligt som socialt? Så bliv en del af vores stærke team inden for natur og vandmiljø!

Læs mere...