Når naturen falder - Invitation til netværksmøde

06-09-2017

test - /Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fDiverser+filer+til+nyheder%2fInvitation+netv%c3%a6rksm%c3%b8de+A4.pdf">DOWNLOAD INVITATIONEN HER

– hvordan får vi mere succes med genopretningsprojekter?

Alt for mange naturgenopretningsprojekter falder til jorden på grund af dårlig kommunikation og processer, der løber ud i sandet. Formålet med dette møde er at dele viden og inspirere hinanden, så flere projekter får succes i fremtiden.

Vi håber, mødet bliver det første af en række netværksmøder om naturgenopretning. Vi ser frem til at være sammen med jer og høre om jeres udfordringer og succeser med at genskabe naturområder.

Mødet finder sted:

Torsdag den 5. oktober 2017 kl. 12.00-16.00

hos EnviDan, Sommervej 31E, 8210 Aarhus V.

Tilmelding senest den 28. september på eak@envidan.dk eller claus@tankegang.dk

Venlig hilsen

Esben Astrup Kristensen, EnviDan

Claus Grøngaard, Tankegang

DOWNLOAD INVITATIONEN HER

Esben Astrup  Kristensen

Esben Astrup Kristensen

+45 60 23 83 65