EnviDan styrkes i Sverige gennem opkøb

14-08-2017

Den svenske ingeniørvirksomhed AquaP Teknikkonsulter AB er blevet solgt til danske EnviDan A/S, som i forvejen er tilstede i Sverige via EnviDan Purenova AB. AquaP og EnviDan Purenova er et perfekt match, som kombinerer AquaPs stærke kompetencer inden for ledningsnet og afløbsteknik med EnviDan Purenovas speciale inden for renseanlæg og procesteknik. Planen er at fusionere de to selskaber under navnet EnviDan AB, som i fremtiden kan tilbyde en bred palette af ydelser til den svenske vand- og spildevandssektor.
 
AquaP har godt ti år på bagen som konsulentfirma med speciale i afløbs- og vandledningsanlæg til det svenske marked, og har gennem årene opbygget en solid kundekreds og et godt renommé. Og det vil være de samme folk og den samme ledelse, som kommer til at tegne virksomheden fremover. De nuværende ejere, Peter Magnusson og Mattias Svensson, vil, sammen med afdelingschef hos EnviDan Purenova Marcus Larsson, udgøre ledelsen i det ca. 20 mand store EnviDan AB, med Peter Magnusson som administrerende direktør.
 
Der er fra både EnviDans og AquaPs side stor glæde over det nye makkerskab. Peter Magnusson siger: ’Vi har i flere år haft et ønske om at vækste og udvide vores ydelsespalette med nye fagområder inden for vand- og spildevandssektoren. Samtidig ser vi med meget stor interesse på de muligheder, som EnviDans portalløsninger kan give os og vi ser derfor fusionen med EnviDan Purenova AB som ideelt i forhold til at kunne tilbyde vores kunder de bedste løsninger inden for vores felt.”
 
 

 

Hos EnviDan er man også både glade for og stolte af den nye svenske konstellation. ’Vi ser et enormt stort potentiale i det svenske marked, der ligesom Danmark er meget langt fremme i forhold til transport og avanceret rensning af spildevand, klimatilpasning etc. Vi tror på, at vi med AquaP har fundet en virksomhed, som ikke blot supplerer vores nuværende kompetencer godt, men også kulturelt passer godt ind i EnviDan. – Og det er vigtigt for os, fordi vi trækker på kompetencerne i hele EnviDan, når vi skal finde den allerbedste løsning til vores kunder.” siger Adm. Dir. Morten Fjerbæk.

Det nye EnviDan AB bliver en del af den danske virksomhed EnviDan A/S, som beskæftiger ca. 220 medarbejdere på kontorer i Danmark, Norge og Sverige. EnviDan A/S har eksisteret siden 1995 og er eksperter inden for vand, spildevand, energi og miljø samt økonomisk rådgivning. Dertil leverer EnviDan A/S en bred palette af portalløsninger til den danske, norske og svenske miljøsektor.

EnviDan Purenovas nuværende kontor i Lund vil blive lagt sammen med AquaPs kontor i Malmø på en endnu ikke fastlagt lokalitet. Til gengæld forventer virksomheden at bibeholde kontorerne i Gøteborg og Helsingborg.

Morten  Fjerbæk

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Morten Fjerbæk

+45 40 46 17 18