Hos EnviDan er vi eksperter inden for avanceret spildevands- og vandbehandling, klimatilpasning, natur & vandmiljø, biogas og fjernvarme. Endvidere har vi portalløsninger, med en bred og nyskabende palette af softwareprogrammer, som letter hverdagen hos mange af de danske kommuner og forsyningsselskaber.

Presset på den danske vand- spildevands- og energisektor har aldrig været større, og vi er overbeviste om, at højere energieffektivitet, en øget klimaindsats og bedre ressourceudnyttelse er vejen til et  bedre miljø og en effektiv forsyningssektor, som giver værdi for samfundet på flere parametre. Det er synligt i vores opgaveløsning og i vores projekttilgang, hvor vi sætter fagligheden højest, hvad enten vi projekterer renseanlæg, vandværker, kloaksystemer, biogasanlæg etc.