Fremtidens renseanlæg ligger i Egå

Banebrydende nye teknologier på Fremtidens Energiproducerende Renseanlæg i Egå

Med det ambitiøse mål om at opnå en netto energiproduktion på 150 % alene på Elproduktionen på Egå renseanlæg, er EnviDan, som totalentreprenør for Aarhus Vand, med til at introducere helt nye og banebrydende teknologier til den danske spildevandssektor. Projektet støttes af EUDP med godt 8 mio. kr.

For at opnå den store energimæssige gevinst er det nødvendigt at bringe flere teknologier i spil, og en af de vigtigste parametre i den kommende udbygning vil være, at sikre synergier mellem nye teknologier, processer og komponenter.

Få et virtuelt kig ind i det kommende nye kedel- og filterrum.

Projektets bærende ideer er:

  • Dynamisk udtag af kulstof på Salnes® filtre, for maksimering af kulstoftilførsel til ny rådnetank. Med Salnes®-filtre skal ikke etableres store og dyre primærtanke der ofte medfører lugtproblemer. Salnes®-filtre kan derfor etableres på renseanlæg tæt på bymæssig bebyggelse.
  • Rejektvandsbehandling med Anammox-bakterier (DEMON®), som minimerer den interne kvælstofbelastning samt føder procestanke med Anammox-bakterier
  • ”Kold Anammox”-proces i procestanke (EssDe®). Annamox-bakterier i procestanke renser spildevanet med et reduceret forbrug af Culstof og ilt, hvorved der kan udtages endnu mere primær slam end på traditionelle anlæg.
  • Højeffektiv gasgeneratoranlæg, for strøm- og varmeproduktion baseret på den producerede biogas.
  • Yderligere el- produktion på en ORC, Organic Rankine Cycle. Overskud af varmeenergi benyttes til fordampning af et drivmiddel der driver en turbine med generator, hvorved der kan produceres omkring 10 % flere kWh, og derved kan salget til el-nettet øges. I stedet for at blæse varmen af til atmosfæren produceres strøm!
  • Afslutningsvis en grundig gennemgang af alle renseanlæggets installationer med henblik på energioptimering
     

Renoveringen af Egå renseanlæg foretages af EnviDan A/S sammen med Per Aarsleff A/S, og anlægget forventes at stå færdigt i 2016.

Projektet udføres i samarbejde med Grontmij og Eliqio, Holland som teknologileverandør af EssDe® hhv. DEMON® samt Salnes® som leverandør af båndfiltre. 
 

Jens  Albrechtsen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Jens Albrechtsen

+45 40 53 28 06


Projekter