Nyt bionaturgasanlæg ved Korskro

Danmarks smukkeste biogasanlæg

Danmarks smukkeste biogasanlæg kommer til at ligge ved Korskro nær Esbjerg. Anlægget har nemlig været udvalgt til at deltage i RealDania og Naturstyrelsens projekt ”Biogasanlæg – arkitektur og landskab”. 

Projektet skal vise, hvordan biogasanlæg, arkitektur og landskab kan tænkes sammen, så der ved anlæggets opførelse lægges vægt på udseende og harmoni med landskabet. EnviDan Energy har for Bionaturgas Korskro forestået forprojektering, og har samtidigt også koordineret arkitektmedvirken omkring anlægget. 

Bionaturgas Korskro er et datterselskab til Bionaturgas Danmark A/S og er fælleseje mellem Sydvestjysk Biogas Amba og Bionaturgas Danmark. Placeringen af Bionaturgas Korskro i Sydvestjylland gør, at anlægget er placeret i en af de mest husdyrintensive egne af landet. 

Det skaber et stabilt leverandørgrundlag og de bedste betingelser for en god og bæredygtig bionaturgasproduktion.

Som rådgiver er det EnviDan's opgave at bidrage til idégrundlaget, og samtidig være med til at gøre idé til virkelighed, når rammerne for projektet er sat. Derfor har vi lavet forprojektet til Bionaturgas Korskro, og har endvidere stået for udarbejdelse af VVM-redegørelser og miljøgodkendelser, som danner grundlag for det egentlige projekteringsarbejde. Endelig har vi lavet et budget og en business case på opførelsen af Bionaturgas Korskro, som beslutningsgrundlag for anlæggets ejerkreds.

Kim  Paamand

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Kim Paamand

+45 21 71 52 16