Bookmark and Share
EnviDan

Industri


EnviDan A/S er specialister i spildevand, og derfor leverer vi individuelle spildevandsløsninger til de danske industrivirksomheder.

Vi tager udgangspunkt i virksomhedens konkrete udfordring og kommer med skræddersyede løsningsmodeller, som tager hensyn til både økonomi, miljø, driftssikkerhed og arbejdsmiljø.

Rensning af spildevand er traditionelt en stor udgift på energibudgettet, og vi tilbyder effektiv energioptimering af virksomhedens spildevandsbehandling, ligesom vi tilbyder beregning og efterprøvning af evt. særbidrag til forsyningsselskabet. Ofte kan det betale sig at analysere fordele og ulemper ved egen rensning (delvis rensning) kontra det pålagte særbidrag. Der kan være penge at spare.

Vi er en uvildig rådgiver på spildevandsområdet, som har forståelse for behov og krav i den private sektor, og som tager hensyn til alle parametre, når den optimale spildevandsløsning skal findes.
 

EnviDan

Kontaktperson:

Peter Eskelund
Tlf: 87 22 55 44
Mail: pel@envidan.dk