Nyheder

Kalkstabilisering i ledningsgrave – det virker!

I et partneringsamarbejde med Silkeborg Forsyning og Arkil har EnviDan været med til at udvikle en h...

Slut med tungmetaller i røggaskondensatet

Træflis indeholder store mængder tungmetaller (især cadmium), som ikke må ledes ud i afløbssystemet....